Otvori u pregledniku
:: newsletter Fakulteta organizacije i informatike Varaždin i Tehnološkog parka Varaždin ::
Newsletter::07-08/2013

U ovom broju pročitajte:

Po inovativnosti smo bolji od Sloveniije

Projektu razvoja interdisciplinarnog poslijediplomskog studija medicinske informatike dodijeljena sredstva iz EU fondova

FOI partner na IPA projektu

Uspješno realizirani projekti Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu

Po inovativnosti smo bolji od Sloveniije

U srpanjskom broju Regionalnog tjednika objavljen je veliki intervju s Andrijom Petrovićem, direktorom Tehnološkog parka Varaždin.
U intervjuu ima puno riječi o aktualnim projektima Tehnološkog parka Varaždin, novom projektu TPV II te spajanju europskih i kineskih poduzetničkih mreža.
Intervju je dostupan ovdje.

Povratak na vrh


Projektu razvoja interdisciplinarnog poslijediplomskog studija medicinske informatike dodijeljena sredstva iz EU fondova

Dvjema sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike i Medicinskom fakultetu, dodijeljena su sredstva Europske unije za razvoj kurikuluma zajedničkog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija iz medicinske informatike.
Dekan Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina prof. dr. sc. Vjeran Strahonja potpisat će 27. lipnja na prigodnoj svečanosti u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ugovor o provedbi projekta MEDINFO, punog naziva „Razvoj kurikuluma za Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij medicinske informatike“. Projekt koji će se financirati sredstvima Europske unije u okviru IV. komponente programa IPA za razvoj ljudskih potencijala trajat će 18 mjeseci, a rezultirat će pokretanjem novog poslijediplomskog studija medicinske informatike Sveučilišta u Zagrebu. Partner Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu je Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica projekta je prof.dr.sc. Diana Šimić s Fakulteta organizacije i informatike, a projekt podupiru Hrvatska gospodarska komora, Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku i Ericsson Nikola Tesla.
Vrijednost projekta MEDINFO iznosi gotovo 170 000 eura, od čega nešto više od 120 000 eura (72,4%) čine sredstva Europske unije dodijeljena kroz program IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala putem natječaja „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira".Informatizacija zdravstva jedan je od prioriteta Republike Hrvatske, a prepoznat je kao važan strateški cilj i u dokumentima Europske unije. Nedostatak stručnjaka s komplementarnim kompetencijama iz područja organizacije i informatike s jedne te medicine i zdravstvene zaštite s druge strane jedna je od prepreka uspješne informatizacije zdravstvenog sustava. Projektom MEDINFO razvit će se i testirati kurikulum interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija medicinske informatike te definirati kvalifikacijski standard za zanimanje specijalist medicinske informatike. Cilj je projekta pokretanje novog specijalističkog poslijediplomskog studija koji će kao oblik cjeloživotnog obrazovanja omogućiti specijalizaciju stručnjaka informatičkih i zdravstvenih usmjerenja za provedbu informatizacijskih projekata u zdravstvu. Projekt predviđa razvoj novog kurikuluma potpomognutog e-učenjem, te će se sredstvima dobivenim iz EU fondova financirati studijski posjeti sveučilištima u Švedskoj i Austriji koja imaju razvijene akademske programe iz medicinske informatike, nabaviti oprema za e-učenje i omogućiti pilot provođenje četiriju kolegija, a zaposlit će se i dvije osobe za rad na projektu.

Povratak na vrh


FOI partner na IPA projektu

Projektu pod nazivom „Enhancing the quality of higher education for disadvantaged groups through the provision of student counselling services“ dodijeljena su bespovratna sredstva u okviru IV. komponente programa IPA za razvoj ljudskih potencijala.
Nositelj projekta „Enhancing the quality of higher education for disadvantaged groups through the provision of student counselling services“ je Sveučilište u Zagrebu, a Fakultet organizacije i informatike i Sveučilište u Rijeci su partneri ovog projekta čiji je glavni cilj povećanje broja studenata iz podzastupljenih skupina koji će se uključiti u sustav visokog obrazovanja i uspješno ga završiti, prvenstveno kroz uspostavljanje i rad studentskih savjetovališta.
Projekt će se financirati sredstvima Europske unije u okviru natječaja ''Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav'', IV. komponenta programa IPA za razvoj ljudskih potencijala, i trajat će 18 mjeseci. Vrijednost projekta iznosi oko 250.000,00 €, od čega će se gotovo 95% financirati bespovratnim sredstvima EU.
Svečano potpisivanje ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava održano je u srijedu, 21. kolovoza 2013. godine, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Ugovor o provedbi projekta potpisala je ispred Sveučilišta u Zagrebu prorektorica za studente i studijske programe, prof.dr.sc. Blaženka Divjak, a sama provedba projekta započela je 22. kolovoza.

Povratak na vrh


Uspješno realizirani projekti Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu

U srijedu, 10. srpnja 2013. u auli rektorata Sveučilišta u Zagrebu održana je javna prezentacija uspješno realiziranih projekata Fonda za razvoj Sveučilištu u Zagrebu.
Fakultet organizacije i informatike prezentirao je pilot projekt "Uspostavljanje sustava Središnje javne nabave za potrebe Sveučilišta u Zagrebu i njenih sastavnica", voditelj projekta: prof.dr.sc. Tihomira Hunjaka. Predstavljen je i projekt "Procesni model Sveučilišta u Zagrebu", voditelj projekta: prof.dr.sc. Josip Brumec.

Povratak na vrh 

Copyright © 2010-2013 Fakultet organizacije i informatike i Tehnološki park Varaždin d.o.o.


Ukoliko ne želite primati ovaj newsletter odgovorite nam s napomenom da želite da vas uklonimo s popisa primatelja.