HR | EN | FR
Proof of Concept (PoC)

Program provjere inovativnog koncepta (PoC)  podupire pred-komercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi. Program financira poduzetničke ideje s visokim komercijalnim potencijalom i nije zamišljen kao izvor financiranja za znanstvene projekte.


Program financiraju Vlada Republike Hrvatske i Svjetska banka, a provodi ga BICRO u suradnji s 5 prepoznatih centara, među kojima je i Tehnološki park Varaždin.


Program bespovratnim sredstvima u iznosima od 35.000 do 350.000 HRK po projektu financira slijedeće aktivnosti:

•    Provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva

•    Demonstraciju tehničke izvedivosti

•    Izradu funkcionalnog prototipa


Program bespovratnim sredstvima financira do 75% ukupnih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih aktivnosti. Ostatak od najmanje 25% predlagatelj treba osigurati iz vlastitih ili drugih izvora.


Rezultati Tehnološkog parka u 1.krugu


Broj projekata: 8

Ukupna vrijednost projekata: 3.525.321kn

Sufinanciranje od strane programa PoC: 1.827.109kn

Status projekata: U provedbi

Korisnici:

        Banko d.o.o

        Evolva d.o.o.

        Inciner8 d.o.o.

        Trending d.o.o.

        Centar Čiovo d.o.o.

        Core d.o.o.

        Xylon d.o.o.

        Millenium Motori d.o.o.

        


Rezultati Tehnološkog parka u 2.krugu


Broj projekata: 10

Ukupna vrijednost projekata: 3.438.891,34 kn

Sufinanciranje od strane programa PoC: 1.969.905,34 kn

Status projekata: Odobreni

Korisnici:

        Top Element d.o.o.

        Hydromat d.o.o.

        MKP d.o.o.

        Altpro d.o.o.

        Mala radionica interneta d.o.o.

        Intesis d.o.o.

        Veski d.o.o.

        Rast i razvoj d.o.o.

        MediaTrend d.o.o.

        Viking d.o.o.